Historia

Allt började 1860 med att Anna-Lenas mammas pappas pappas pappa, Erik Johansson, började som fyrvaktare vid den då alldeles nybyggda fyrplatsen. Nästa man i sysslan var sonen Johan Gustav Eriksson, som tog över 1909. Johans son Harry Eriksson, Anna-Lenas morfar, fortsatte sedan fyrvaktarvärvet fram till början på 50-talet då fyren automatiserades. Han fick då fram till sin pensionering 1967 komplettera med andra sysslor som t.ex. prickutsättning inom VSS, Vänerns Segelationsstyrelse.


Fyrvaktare Harry och hustrun Sonja bodde sedan kvar i fyrstugans ett rum och kök fram till 1973 då de byggde ett mer modernt hus med både vatten och värme ett par hundra meter inåt land. Sedan dess och fram till våren 2003 hyrde släkten Stavikens fyrplats som fritidsboende. 2003 fick Anna-Lena med familj köpa platsen av Vänerns Segelationsstyrelse och ett nytt kapitel i platsens historia började.


Bilden till höger visar andra fyrvaktarparet Johan och Lizette Eriksson med sönerna Gustav, Harry och Erik några år efter sekelskiftet 1900.  De fick två söner till senare, David och Ture. Den siste "permanenta" fyrvaktaren Harry, står i mitten och är här ca 5 år gammal.


stavik, vänern, fyr, fyrvaktare, lighthouse, lighthouse keeper, generation, 1905

Fyren byggdes 1860 av Vänerns Seglationsstyrelse (VSS) under en intensiv fas i utbyggnaden av fyrverksamheten och ambitionen att höja säkerheten för sjöfarten i Vänern.

VSS var i verksamhet mellan 1799 till 2004 då Sjöfatrsverket tog över.


Stavik är en av fyra klädda trätornsfyrar i Vänern. De andra är Hjortens Udde, Skoghall och Smörhättan, alla byggda mellan 1850 och 1860. I Vättern och Bottenviken finns det ytterligare några  trätornsfyrar i liknande stil.


Fyren elektrifierades i början på femtiotalet. 220 volt med AGA gas back up, fyren ligger på fastlandet. Arbetsuppgifterna blev då mindre bundna och prickutsättning mm blev en större del av vardagen. Harry och Sonja bodde permanent kvar i fyrstugan fram till 1973 då de byggde ett mer modernt hus ett par hundra meter inåt land. Sedan 1973 och fram till i 2003 har släkten hyrt Staviks fyrvaktarstuga som fritidshus.

 

Fyren

Staviks fyr är en av fyra större trätornsfyrar i Vänern. De andra är Skoghall, Smörhättan och Hjorten. Totalt i Vänern har Vänerns Seglationsstyrelse (VSS) idag 80 fyrar i drift. Totalt i fyrlistan är det 135 fyrar i Vänern. Vissa av dessa sköts av VSS på entreprenad och andra sköts direkt av hamnarna.

 

1998 fick fyren sin nuvarande lampa med 12 V system, drivet av 220V och med batteribackup.

Den 1/4 2003 har den första fyrvaktaren, Eriks son sons dotter dotter med familj, köpt fastigheten inklusive fyren av VSS och är nu fyrvaktare i femte och sjätte generation.

Under sommaren 2003 har vi, familjen Quist med släkt och vänner, i privat regi totalrenoverat fyren. Eterniten, gamla träfasaden, alla fönster, lanternin, tak, dörr, landgång mm åkte ner. Efter att diverse rötskador reparerats och alla gamla fasadbrädor som kunde räddas, hade hyvlats, fönster fixats osv. återställes fasaden till den träfasad fyren hade mellan 1860 och ca 1950. Nu med ett förstärk skalskydd bakom träfasaden. Mer fakta om detta kan man se under Renovering.

Staviken, vänern, värmland, fyrvaktare, fyr, fyr, lighthouse, 1905

De tre första generationerna på en bild, Erik och Gustava till vänster, Johan och Lizette och 3 av barnen till höger, och någon mer i mitten. Kanske besök av Lotsbefälhavaren för Seglationsstyrelsen?

Stavik, fyr, lighthouse, 1940,

Harry på Trappan tillsammans med Sonja och deras barn Anna-Greta och Solveig nån gång på 1940-talet.

Tre generaioner Fyrvaktare